Προσωπογραφία νεαρής γυναίκας - Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος

Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος (1881 - 1955)

Προσωπογραφία νεαρής γυναίκας, 1922 - 1925

Λάδι σε χαρτόνι, 38,9 x 48,8 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.1397

Μοιραστείτε: