Προσωπογραφία νέου - Ζαχαρίου Νικόλαος

Ζαχαρίου Νικόλαος (β' μισό 19ου αιώνα - ;)

Προσωπογραφία νέου, β΄ μισό 19ου αιώνα

Λάδι σε μουσαμά, 94 x 68 εκ.

Κληροδότημα Αντωνίου Μπενάκη

Αρ. Έργου: Π.2068
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: