Προσωπογραφία Νικηφόρου Λύτρα - Λασκαρίδου Σοφία

Λασκαρίδου Σοφία (1876 - 1965)

Προσωπογραφία Νικηφόρου Λύτρα, 1903

Κάρβουνο σε χαρτί, 48 x 38 εκ.

Κληροδότημα Σοφίας Λασκαρίδου

Αρ. Έργου: Π.3509

Μοιραστείτε: