Προσωπογραφία Νικολάου Λούβαρη - Βικάτος Σπύρος

Βικάτος Σπύρος (1878 - 1960)

Προσωπογραφία Νικολάου Λούβαρη, 1952

Μολύβι σε χαρτί, 32 x 22 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.1580

Μοιραστείτε: