Προσωπογραφία Νίνας Ευκλείδη - Αραβαντινός Πάνος

Αραβαντινός Πάνος (1886 - 1930)

Προσωπογραφία Νίνας Ευκλείδη, 1922 - 1924

Λάδι σε χαρτόνι

Δωρεά Νίνας Δ. Αραβαντινού

Αρ. Έργου: Π.4744

Μοιραστείτε: