Προσωπογραφία παιδιού - Γερανιώτης Δημήτριος

Γερανιώτης Δημήτριος (1871 - 1966)

Προσωπογραφία παιδιού, 1900

Παστέλ σε, 49 x 36,7 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5240

Μοιραστείτε: