Προσωπογραφία Παν. Παπαναστασίου - Παρθένης Κωνσταντίνος

Παρθένης Κωνσταντίνος (1878/1879 - 1967)

Προσωπογραφία Παν. Παπαναστασίου, 1920 - 1930

Λάδι σε μουσαμά, 60 x 70 εκ.

Κληροδότημα Αριστοβούλης Β. Λοπρέστη

Αρ. Έργου: Π.3231

Μοιραστείτε: