Προσωπογραφία Παντελή Πρεβελάκη - Κόντογλου Φώτης

Κόντογλου Φώτης (1896 - 1965)

Προσωπογραφία Παντελή Πρεβελάκη, π. 1938 - 1939

Αυγοτέμπερα, νωπογραφία, 19 x 14 εκ.

Δωρεά Σόφης Κεφάλα

Αρ. Έργου: Π.8111
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: