Προσωπογραφία Στέφανου Ευγενίδη - Morot Aime Nicolas

Morot Aime Nicolas (1850 - 1913)
Μορό Αιμέ Νικολά

Προσωπογραφία Στέφανου Ευγενίδη, 1895

Λάδι σε μουσαμά, 151 x 90 εκ.

Δωρεά Στ. Ευγενίδη

Αρ. Έργου: Π.1869

Μοιραστείτε: