Προσωπογραφία στρατηγού Κωνσταντίνου Καλλάρη - Ροϊλός Γεώργιος

Ροϊλός Γεώργιος (1867 - 1928)

Προσωπογραφία στρατηγού Κωνσταντίνου Καλλάρη

Λάδι σε μουσαμά, 126 x 88 εκ.

Δωρεά θυγατέρων στρατηγού Κων. Καλλάρη

Αρ. Έργου: Π.4825

Μοιραστείτε: