Προσωπογραφία της γυναίκας του καλλιτέχνη Funny - Γαλάνης Δημήτριος

Γαλάνης Δημήτριος (1879 - 1966)

Προσωπογραφία της γυναίκας του καλλιτέχνη Funny, 1905 - 1910

Λάδι σε μουσαμά, 55 x 47,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.10797

Μοιραστείτε: