Προσωπογραφία της γυναίκας του καλλιτέχνη - Μπισκίνης Δημήτριος

Μπισκίνης Δημήτριος (1891 - 1947)

Προσωπογραφία της γυναίκας του καλλιτέχνη

Λάδι σε μουσαμά, 91,5 x 73 εκ.

Αρ. Έργου: Π.6625

Μοιραστείτε: