Προσωπογραφία του αρχιτέκτονα Ιωάννη Μούση - Γερανιώτης Δημήτριος

Γερανιώτης Δημήτριος (1871 - 1966)

Προσωπογραφία του αρχιτέκτονα Ιωάννη Μούση, 1919

Λάδι σε μουσαμά, 75,5 x 56 εκ.

Δωρεά Ευαγγελίας Χαμπάκη

Αρ. Έργου: Π.11255

Μοιραστείτε: