Προσωπογραφία του μικρού Κ[ωνσταντίνου] Μοντεσάντου - Λύτρας Νίκος

Λύτρας Νίκος (1883 - 1927)

Προσωπογραφία του μικρού Κ[ωνσταντίνου] Μοντεσάντου, 1914

Λάδι σε μουσαμά, 130 x 60 εκ.

Αρ. Έργου: Π.10168
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: