Προσωπογραφία του ποιητή Michael Guttenbrunner - Αβραμίδης Ιωάννης

Αβραμίδης Ιωάννης (1922 - 2016)

Προσωπογραφία του ποιητή Michael Guttenbrunner, 1983

Μολύβι σε χαρτί, 50 x 37 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.9390

Μοιραστείτε: