Προσωπογραφία του ποιητή Michael Guttenbrunner - Αβραμίδης Ιωάννης

Αβραμίδης Ιωάννης (1922 - 2016)

Προσωπογραφία του ποιητή Michael Guttenbrunner, 1983

Μολύβι σε χαρτί, 45 x 31,3 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.9389

Μοιραστείτε: