Προσωπογραφία Τριανταφυλλιάς Κριεζή - Κριεζής Ανδρέας

Κριεζής Ανδρέας (1813 - 1878)

Προσωπογραφία Τριανταφυλλιάς Κριεζή, 1877

Λάδι σε μουσαμά, 116 x 90 εκ.

Δωρεά Πανεπιστημίου

Αρ. Έργου: Π.1171
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: