Προσωπογραφία Ζαχαρία Παπαντωνίου - Ζέπος Εμμανουήλ

Ζέπος Εμμανουήλ (1905 - 1995)

Προσωπογραφία Ζαχαρία Παπαντωνίου

Ξυλογραφία σε χαρτί, 27 x 24 εκ.

Κληροδότημα Εμμανουήλ Ζέπου

Αρ. Έργου: Π.10765

Μοιραστείτε: