Προσωπογραφία Ζαχαρία Παπαντωνίου - Παρθένης Κωνσταντίνος

Παρθένης Κωνσταντίνος (1878/1879 - 1967)

Προσωπογραφία Ζαχαρία Παπαντωνίου, 1920 - 1930

Λάδι σε καμβά, 61 x 54,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3013
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: