Προσωπογραφία - Γαλάνης Δημήτριος

Γαλάνης Δημήτριος (1879 - 1966)

Προσωπογραφία, 1939

Χαλκογραφία σε χαρτί, 29 x 29 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.1668

Μοιραστείτε: