Πρόταση για διακόσμηση οροφής και τοίχου, πιθανόν για το μέγαρο Σλήμαν “Ιλίου Μέλαθρον” - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Πρόταση για διακόσμηση οροφής και τοίχου, πιθανόν για το μέγαρο Σλήμαν “Ιλίου Μέλαθρον”

Υδατογραφία σε χαρτί, 32 x 13 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.294

Μοιραστείτε: