Πρόταση για διακόσμηση τοίχου και οροφής, πιθανώς για το μέγαρο Ερρίκου Σλήμαν “Ιλίου Μέλαθρον” - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Πρόταση για διακόσμηση τοίχου και οροφής, πιθανώς για το μέγαρο Ερρίκου Σλήμαν “Ιλίου Μέλαθρον”

Υδατογραφία σε χαρτί, 32 x 13 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.269

Μοιραστείτε: