Προτομή άνδρα - Βιτσάρης Ιωάννης

Βιτσάρης Ιωάννης (1843 - 1892)

Προτομή άνδρα

Γύψος, 66 x 47 x 29 εκ.

Δωρεά Ιωάννη Βασιλείου

Αρ. Έργου: Π.1485

Μοιραστείτε: