Προτομή γυναίκας - Φυτάλης Λάζαρος

Φυτάλης Λάζαρος (1831 - 1909)

Προτομή γυναίκας, 1883

Μάρμαρο, 70 x 40 x 24 εκ.

Δωρεά Ιωάννη Βασιλείου

Αρ. Έργου: Π.1484

Μοιραστείτε: