Πρόβατα και ερίφια στη βοσκή - Roos Johann-Heinrich

Roos Johann-Heinrich (1631 - 1685)
Ρόος Γιόχαν-Χέινριχ

Πρόβατα και ερίφια στη βοσκή

Σανγκίνα σε χαρτί, 12,4 x 13,7 εκ.

Δωρεά Γρηγορίου Μαρασλή

Αρ. Έργου: Π.928

Μοιραστείτε: