Ψαράδες στη Λευκάδα - Ζέπος Εμμανουήλ

Ζέπος Εμμανουήλ (1905 - 1995)

Ψαράδες στη Λευκάδα, 1958

Ξυλογραφία σε χαρτί, 30,6 x 39 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4677

Μοιραστείτε: