Πτωχό σπίτι στη Μονμάρτρη - Γαλάνης Δημήτριος

Γαλάνης Δημήτριος (1879 - 1966)

Πτωχό σπίτι στη Μονμάρτρη, 1925

Οξυγραφία σε ολλανδικό χαρτί, 17,5 x 25 εκ.

Αρ. Έργου: Π.447/13
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: