Πύλη Μονής Πετράκη - Αριστεύς Φρίξος

Αριστεύς Φρίξος (1879 - 1951)

Πύλη Μονής Πετράκη

Λάδι σε χαρτόνι, 49,5 x 34,5 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Παιδείας

Αρ. Έργου: Π.4937

Μοιραστείτε: