Πυρκαγιά - Γαλάνης Δημήτριος

Γαλάνης Δημήτριος (1879 - 1966)

Πυρκαγιά

Χαλκογραφία σε χαρτί, 16,7 x 16 εκ.

Αρ. Έργου: Π.9707

Μοιραστείτε: