Ροδίτικα σπίτια - Ζέπος Εμμανουήλ

Ζέπος Εμμανουήλ (1905 - 1995)

Ροδίτικα σπίτια, 1950

Ξυλογραφία σε χαρτί, 39 x 30,5 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4673

Μοιραστείτε: