Σάτυρος και Έρωτας και Σάτυρος - Χαλεπάς Γιαννούλης

Χαλεπάς Γιαννούλης (1851 - 1938)

Σάτυρος και Έρωτας και Σάτυρος

Μολύβι σε χαρτί, 22,4 x 35,2 εκ.

Αρ. Έργου: Π.11642

Μοιραστείτε: