Σάτυρος και Έρωτας, Β΄όψη: Ερμής που βαδίζει ή τρέχει - Χαλεπάς Γιαννούλης

Χαλεπάς Γιαννούλης (1851 - 1938)

Σάτυρος και Έρωτας, Β΄όψη: Ερμής που βαδίζει ή τρέχει, μετά το 1932

Μολύβι και κάρβουνο σε χαρτί, 22 x 19,8 εκ.

Αρ. Έργου: Π.11636

Μοιραστείτε: