Σάτυρος - Χαλεπάς Γιαννούλης

Χαλεπάς Γιαννούλης (1851 - 1938)

Σάτυρος

Μπλοκ τηλεγραφημάτων με 45 σχέδια

Μολύβι σε χαρτί, 21,8 x 16,4 εκ.

Αρ. Έργου: Π.11783/7

Μοιραστείτε: