Σεβνταλής - Γεραλής Απόστολος

Γεραλής Απόστολος (1886 - 1983)

Σεβνταλής, 1917

Λάδι σε μουσαμά, 68 x 48,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.7286

Μοιραστείτε: