Σίφνιος βιολιστής με ξύλινο πόδι - Βουρλούμης Ανδρέας

Βουρλούμης Ανδρέας (1910 - 1999)

Σίφνιος βιολιστής με ξύλινο πόδι, 1955

Λάδι σε hard-board, 98,5 x 82,5 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών

Αρ. Έργου: Π.4465

Μοιραστείτε: