Σίμη του ναού της Νίκης (άνω) και θραύσμα από κιονόκρανο προπύλου των Προπυλαίων (κάτω) - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Σίμη του ναού της Νίκης (άνω) και θραύσμα από κιονόκρανο προπύλου των Προπυλαίων (κάτω), 1862

Μολύβι σε χαρτί, 49,2 x 38,8 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.346

Μοιραστείτε: