Σκαθάρι - Λίτη Αφροδίτη

Λίτη Αφροδίτη (1953)

Σκαθάρι, 1990

Μπρούντζος, ψηφίδες μουράνο, 80 x 60 x 30 εκ.

Δωρεά Αφροδίτης Λίτη και Ελένης Λάππα

Αρ. Έργου: Π.13507
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: