Σκέψη - Ραφτοπούλου Μπέλλα

Ραφτοπούλου Μπέλλα (1902 - 1992)

Σκέψη, 1957

Πέτρα, 140 x 82 x 41 εκ.

Κληροδότημα Μπέλλας Ραφτοπούλου

Αρ. Έργου: Π.8665

Μοιραστείτε: