Σκηνή αλλοφροσύνης μπρος σε νεκρικό θάλαμο - Batoni Pompeo

Batoni Pompeo (1708 - 1787)
Μπατόνι Πομπέο

Σκηνή αλλοφροσύνης μπρος σε νεκρικό θάλαμο, 18ος αιώνας

Πινέλο, αραιωμένο μελάνι, άσπρα φωτίσματα σε χαρτί, 21,8 x 24,6 εκ.

Δωρεά Γρηγορίου Μαρασλή

Αρ. Έργου: Π.316

Μοιραστείτε: