Σκηνή μπροστά σε αρχαίο ναό - Παρθένης Κωνσταντίνος

Παρθένης Κωνσταντίνος (1878/1879 - 1967)

Σκηνή μπροστά σε αρχαίο ναό, 1940 - 1950

Λάδι και μολύβι σε καμβά, 24,2 x 19 εκ.

Κληροδοσία αντί Φόρου Κληρονομίας Νικολάου Παρθένη

Αρ. Έργου: Π.9998

Μοιραστείτε: