Σκηνή πολιορκίας - Romano (Pippi Giulio) Giulio

Romano (Pippi Giulio) Giulio (1499 - 1546)

Σκηνή πολιορκίας, 17ος αιώνας

Πένα, πινέλο, αραιωμένο μελάνι σε χαρτί, 20,3 x 28,1 εκ.

Δωρεά Κρ. & Αθηνάς Κυριακίδη

Αρ. Έργου: Π.2266

Μοιραστείτε: