Σλέπια στο κανάλι - Σικελιώτης Γιώργος

Σικελιώτης Γιώργος (1917 - 1984)

Σλέπια στο κανάλι, 1974

Λινόλεουμ σε χαρτί, 74,5 x 106 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5164

Μοιραστείτε: