Σλέπια στο κανάλι - Σικελιώτης Γιώργος

Σικελιώτης Γιώργος (1917 - 1984)

Σλέπια στο κανάλι, 1974

Επιζωγραφισμένο λινόλεουμ σε χαρτί, 74 x 106 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5152

Μοιραστείτε: