Σπίτι Νο 1 - Μυταρά Χαρίκλεια

Μυταρά Χαρίκλεια (1935)

Σπίτι Νο 1, 1976

Ακρυλικό σε ξυλοτέξ, 60 x 60 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5701

Μοιραστείτε: