Σπίτι Νο 2 - Μυταρά Χαρίκλεια

Μυταρά Χαρίκλεια (1935)

Σπίτι Νο 2, 1977

Ακρυλικό σε ξυλοτέξ, 60 x 60 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5698

Μοιραστείτε: