Σπίτι στο Stratford - Σικελιώτης Γιώργος

Σικελιώτης Γιώργος (1917 - 1984)

Σπίτι στο Stratford, 1974

"Παλιά Αγγλία"

Επιζωγραφισμένο λινόλεουμ σε χαρτί, 74 x 106 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5171

Μοιραστείτε: