Σπίτια στην Ύδρα - Σπυρόπουλος Γιάννης

Σπυρόπουλος Γιάννης (1912 - 1990)

Σπίτια στην Ύδρα, π. 1955

Λάδι σε hardboard, 80 x 60 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Παιδείας

Αρ. Έργου: Π.2909

Μοιραστείτε: