Σπουδές μορφών-Ζωφόρος με οκτώ μορφές - Αβραμίδης Ιωάννης

Αβραμίδης Ιωάννης (1922 - 2016)

Σπουδές μορφών-Ζωφόρος με οκτώ μορφές, 1980

Κάρβουνο και σανγκίνα σε χαρτί, 45,1 x 167 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.9382

Μοιραστείτε: