Σπουδή γενειοφόρου γέροντα - Tempel Abraham Lambertsz

Tempel Abraham Lambertsz (1622 - 1672)

Σπουδή γενειοφόρου γέροντα, τέλος 17ου αι.

Σανγκίνα σε χρωματιστό χαρτί, 17,7 x 14,9 εκ.

Δωρεά Γρηγορίου Μαρασλή

Αρ. Έργου: Π.424/1

Μοιραστείτε: