Σπουδή για τελετουργική σκηνή (απότμημα) - Σχολή της Κρεμόνα

Σχολή της Κρεμόνα

Σπουδή για τελετουργική σκηνή (απότμημα), μέσα 17ου αι.

Σανγκίνα σε χρωματιστό χαρτί, 24,3 x 33,8 εκ.

Δωρεά Γρηγορίου Μαρασλή

Αρ. Έργου: Π.318

Μοιραστείτε: